tutu43's picture
Real name: 

Name

Name
tutu43

Personal details

Short Bio

Hình ảnh khiến người ta không khỏi xót xa, khi cảnh già yếu đến đi cũng chẳng được quảng đường dài mà giờ lại phải làm công việc này, nhiều người mua thấy cụ đáng thương quá nên cũng đã mua rất nhiều vé só ủng hộ cụ, thậm chí có người còn mua cả xấp vé số còn lại cho bà.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

History

Member for
6 months 1 day