Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi's picture

Name

Name
Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi

Personal details

Web
http://dautuhanghoa.vn/
Short Bio
Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi là một trong những công ty phái sinh hàng hóa hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, được sự cho phép và bảo lãnh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam.

History

Member for
2 years 11 months