tqc9001's picture
Real name: 

Name

Name
tqc9001

Personal details

Location
hanoi
Web
http://tqc.vn/chung-nhan-iso-9001-2015.htm
Twitter
http://tqc.vn/chung-nhan-haccp.htm
Short Bio
Chứng nhận iso 9001 tại TQC ngay hôm nay để chuẩn hóa tất cả các quy trình hoạt động tại doanh nghiệp. Giúp ổn định chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Mang đến cho doanh nghiệp giá trị gia tăng tối ưu khi đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn. TQC được công nhận quốc tế cho hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý phù hợp ISO 9001:2015. http://tqc.vn/chung-nhan-iso-9001-2015.htm http://tqc.vn/chung-nhan-iso-14001-2015.htm http://tqc.vn/chung-nhan-iso-22000.htm http://tqc.vn/chung-nhan-hop-quy-san-pham-det-may-may-mac.htm http://tqc.vn/chung-nhan-hop-quy-vat-lieu-xay-dung-theo-qcvn-16-2017-bxd...

History

Member for
3 months 2 weeks