Dân Tài Chính's picture
Real name: 

Name

Name
Dân Tài Chính

Personal details

Location
744/17 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Web
https://www.dantaichinh.com
Twitter
https://twitter.com/dantaichinhcom
Short Bio
https://www.dantaichinh.com là nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về tài chính, kế toán và thuế. Bạn sẽ tìm thấy những kỹ thuật rất thực tế trong công việc mà không trường lớp nào dạy bạn như những kỹ năng mềm, cách xử lý vấn đề và phương pháp tự phát triển bản thân... Địa chỉ: 744/17 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 0918691169

History

Member for
8 months 3 weeks