taudientuvn's picture
Real name: 

Name

Name
taudientuvn

Personal details

Location
216 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội
Web
https://taudientu.vn/
Twitter
https://twitter.com/taudientuvn
Short Bio
Manager tại Tẩu Điện Tử - Đại lý chuyên cung cấp các sản phẩm thuốc lá nung nóng IQOS, LIL chính hãng tại Việt Nam. Website: https://taudientu.vn/ Địa chỉ: 216 Xã Đàn - Đống Đa - Hà Nội Follow us: Twitter: https://twitter.com/taudientuvn Linked in: https://www.linkedin.com/in/taudientu-vn-79b7741a6/ Medium: https://medium.com/@taudientuvn Behance: https://www.behance.net/taudientuvn/ Github: https://github.com/taudientuvn/

History

Member for
3 weeks 2 days