Krokodili's picture
Real name: 

Name

Name
Krokodili

Personal details

Location
Albania
Web
https://krokodili.al/
Short Bio
ruar pritje të testueshme dhe rezultatet janë ekzaminuar në një studim të kujdesshëm, provat nuk mbështesnin vlefshmërinë e Krokodili ideve astrologjike.2 Kjo përvojë është e zakonshme në shkencë – shkencëtarët shpesh testojnë ide që rezultojnë të Të jesh gabim. Sidoqoftë, një nga shenjat dalluese të shkencës është që idetë modifikohen kur justifikohen nga provat. Astrologjia nuk i ka ndryshuar idetë e saj në përgjigje të provave kontradiktore. Horoskopi i gazetës Shumë parashikime astrologjike shfaqen në gazeta – jo në vendet ku do të shqyrtohen nga komuniteti shkencor. Përfshin komunitetin shkencor?ë kujdesshëm Krokodili kur merrni vendime, horoskopi sepse ndoshta nuk do ta dëshironi krokodili më atë punë publike Ndarja e gjetjeve dhe vlerësimi kritik i rezultateve të të tj

History

Member for
1 year 8 months