MT Eastmark City Quận 9's picture

Name

Name
MT Eastmark City Quận 9

Personal details

Location
Đường Trường Lưu, Long Trường, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Web
https://mteastmarkcityquan9.com.vn/
Twitter
https://twitter.com/mteastmarkcity9
Short Bio
https://mteastmarkcityquan9.com.vn là dự án căn hộ do Điền Phúc Thành là chủ đầu tư và Rio Land phát triển tọa lạc tại đường Trường Lưu, Long Trường, TP Thủ Đức

History

Member for
1 year 5 months