VNPT TPHCM's picture
Real name: 

Name

Name
VNPT TPHCM

Personal details

Location
121 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Web
https://vnpttphcm.vn/
Twitter
https://twitter.com/vnpttphcms
Short Bio
VNPT TPHCM chuyên cung cấp các dịch vụ hợp đồng điện tử eContract, chữ ký số, internet trực tiếp,... uy tín và chất lượng tại thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin liên hệ VNPT TPHCM: Website: https://vnpttphcm.vn/ Địa Chỉ: 121 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Phone: 0823.133.133 Email: dangky.vnpttphcm@gmail.com Maps: https://www.google.com/maps?cid=13313823530193738969 Facebook: https://www.facebook.com/vnpttphcms/ Twitter: https://twitter.com/vnpttphcms Linkedin: https://www.linkedin.com/in/vnpttphcms/ Pinterest: https://www.pinterest.com/vnpttphcms/ Instagram: https://www.instagram.com/vnpttphcms/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC0llnPsfBV13EBPH80eiThQ

History

Member for
2 years 4 months